آموزش رسم‌الخط زبان کُردی به‌ زبان ساده / ڕێنۊس زوان کوردی

 

ڕێنۊس زوان کوردی / آموزش رسم‌الخط زبان کُردی

 

1ــ فتحه ــ‌َــ  : فتحه در زبان کردی بصورت “ە ــه” نوشته می‌شود:کمر 👈 که‌مه‌ر   وفا👈 وه‌فا

2ــ کسرە ـــِ  : کسرە در زبان کردی بصورت “ـێـ ێ” نوشتە می‌شود. مِهر 👈 مێهر شِعر 👈 شێعر سه 👈 سێ

3ــ ضمە ــ‌ُــ  : ضمە در زبان کردی بصورت “ــۆ ۆ” و “ــو و” نوشتە می‌شود. مُراد 👈 موراد   تو 👈 تۆ

4ــ “آ”  : آ در زبان کردی بە صورت “ئا” نوشتە می‌شود. آسمان 👈 ئاسمان آرام 👈 ئارام

: 5ــ “اَ”  : اَ در زبان کردی بصورت “ئە” نوشتە می‌شود. اَدَب 👈 ئەدەب اَسب 👈 ئەسب

6ــ “اِ”  : اِ در زبان کردی بصورت “ئێـ” و “ئیـ” نوشتە می‌شود. ایلام 👈 ئیلام   اِحسان 👈 ئێحسان / ئحسان

7ــ “اُ”  : اُ در زبان کردی بەصورت “ئۆ” یا “ئو” نوشتە می‌شود. اُمید 👈 ئومید اُرکِستر 👈 ئۆرکێستر

8ــ “ت، ط”  : در کوردی فقط “ت” کاربرد دارد و از “ط” هرگز استفاده نمی‌شود. طاق 👈 تاق خاطره 👈 خاتره

9 ــ “ر”  : در کردی دو “ر” وجود دارد؛ ۱- “ر” خفیف، کە نوشتنش مانند فارسی‌ است مثل تلفظ “ر” در واژە خاطره. ۲ــ “ر” درشت، کە بە شکل “ڕ” نوشتە می‌شود مثل تلفظ “ر” در واژە ڕۆژ. در کردی هرگاە حرف”ر” در اول کلمە قرار گیرد بە شکل درشت”ڕ” نوشتە می‌شود.

ـ  10ــ “ز، ذ، ض، ظ”  : در کردی تمامی حروف “ذ – ض – ظ” به شکل “ز” نوشتە می‌شوند. ذات 👈 زات غذا 👈 غه‌زا ضامن 👈 زامن حاضر 👈 حازر کاظم 👈 کازم

11 ــ “س، ص، ث”  : در کردی حروف “س‌ــ‌ث-ص” تمامی بە شکل “س” نوشتە می‌شوند. ثابت 👈 سابت ثالث 👈 سالس قصر 👈 قه‌سر

12ــ “ڤ”  : این حرف در زبان فارسی وجود ندارد اما در زبان کردی وجود دارد و معادل حرف “V” در زبان انگلیسی است و تلفظ آن بین تلفظ “و” و “ف” در فارسی است. مثال: ویکتور هوگو👈 ڤیکتۆر هۆگۆ. ئەڤین(عشق) – بزاڤ(جنبش) – گۆڤار (مجلە) ــ مرۆڤ (انسان)  ڤێ (بید) در کلهری

 

13ــ “ل”  : در کردی دو “ل” وجود دارد “ل” خفیف کە نوشتنش مثل فارسی‌ است مثل تلفظ “ل” در واژە لاستیک، و “ل” درشت کە بە شکل “ڵ” نوشتە می‌شود و معادل “ł , LL” در زبان انگلیسی است. ل درشت/ “ڵ” گُل 👈 گوڵ.  دلاور 👈 دڵاوەر. کلهر 👈 که‌ڵهوڕ

14ــ “و”  : در کردی سە نوع و وجود دارد؛ “و، وو، ۆ” ۱ــ “و” خفیف، کە نوشتنش مثل فارسی‌ است. مثل تلفظ “و” در کلمە “قوروه” ۲ــ “و” درشت، که به شکل “ۆ” نوشتە و شبیە “o” در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود. واو درشت “ۆ” تو 👈 تۆ ۳ــ “و” کشیده یا جفت، کە بە شکل “وو” نوشتە می‌شود و معادل “u” در زبان انگلیسی است. جفت واو “وو”؛ دو 👈 دوو دور👈 دوور 🔑در زبان کردی تمامی واو هایی که در آغاز کلمه هستند به صورت تک واو “و” نوشتە می‌شوند.

15ــ سایر حروف الفبای زبان کردی؛ سایر حروف “ب – پ – ج – چ – ح – خ – د – ژ – ش – ع – غ – ف – ق – ک – گ – م – ن – هـ – ی” کاربردشان در زبان کردی مثل فارسی است و هیچ تفاوتی ندارند./ کوردی ‌کرماشانی

16_ در گویش کلهری و سایر گویش‌های ایلام، کرماشان و لرستان حرفی بین «ی» و «و» هست که در نگارش آن روی «و» دو نقطه گذاشته می شود: ئه‌ۊ (او) مۊ (مو) ته‌مۊره‌ (تنبور)

برعکس زبان فارسی در کردی زبان گفتاری و نوشتاری یکسان است. در اینجا صرفا یادگیری رسم‌الخط کردی با استفاده از زبان فارسی مد نظر قرار گرفته است، اگر نه معنی کلمات در کردی با فارسی یکسان نیست. گاهی کلمە “کُرد” در متن فارسی، بە صورت “کورد” نوشتە می‌شود، این امر به خاطر زیبایی و ایجاد تمایز با فعل “کرد” است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *