سایت بلوط ( زیرمجموعه‌ی هفته نامه صدای آزادی ) با رویکردی فرهنگی در شهریورماه 1382 خورشیدی آغاز به کار کرد. این سایت در گستره ی غرب کشور و با مرکزیت کرماشان، غالباً آثار برگزیدگان فرهنگ و ادبیات کوردی را منتشر می کند.