شعر معاصر ایران

طعم شعرهاي آينده /یادداشتي بر مجموعه شعر طعم روزهاي نيامده سروده‌ي جليل آهنگرنژاد

طعم شعرهاي آينده /یادداشتي بر مجموعه شعر طعم روزهاي نيامده سروده‌ي جليل آهنگرنژاد

    به قلم: فرياد شيري   اشاره : شعر امروز كرمانشاه (سواي فضاي موفقيت آميز غزل سرايان‌اش) در عرصه‌ي شعر سپيد نيز در مسير جريان طبيعي شعر مدرن ايران قرار گرفته است و طي چند سال اخير شاهد ارائه‌ي آثاري در خور توجه از سوي شاعران اين ديار بوده ايم؛ آثار قابل تأملي كه […]
جهان شب بود و کوهستان به شیطان اقتدا می کرد / شعری از کتاب طعم روزهای نیامده

جهان شب بود و کوهستان به شیطان اقتدا می کرد / شعری از کتاب طعم روزهای نیامده

  جهان شب بود و کوهستان به شیطان اقتدا می‌کرد و عفریت سیاه مرگ در هر حجره جا می‌کرد زمان در چنگ کژدم های شوم‌آهنگ جان می‌داد پلیدی پادشاهی بر زمین را ادعا می‌کرد فلک با خنجری خونین سر آتش نژادان را به جرم بی گنه بودن ز تن هاشان جدا می کرد و ابر، […]
مرگ در خيال آسوده‌ی قطار / نگاهی به مجموعه شعر طعم روزهای نیامده  / علی الفتی

مرگ در خيال آسوده‌ی قطار / نگاهی به مجموعه شعر طعم روزهای نیامده / علی الفتی

    اثر: جلیل اهنگرنژاد / شاعر مجموعه شعرهای نرمه واران / طعم روزهای نیامده مقدمه : اين مطلب را به دوراز هر گونه غرض ورزي و جداي از تعارفات و حساب هاي شخصي مي نويسم. باشد كه در سال جديد دوستان ادبيات را نظرگاه شخصي خود ندانند و آن را متعلق به همه‌ی مردمان […]