پدارم ئه‌سه‌دی

“نیازعلی ندارد”  عه‌لی ئەشرەف دەرڤیشیان/ هەڵگیردان کوردی: پدرام ئەسەدی

“نیازعلی ندارد” عه‌لی ئەشرەف دەرڤیشیان/ هەڵگیردان کوردی: پدرام ئەسەدی

          نیاز عه‌لی نەدارەد – حازر– یەکەم گل ک دیمێیا، لا ناوخوا  مەدرەسە نیشتۊیا. قوتەی گرت. تەک قوتەل، ڤە سەختی تەکانە میاتێ. خۊین کەم ڕەنگێ هاوردێ بان. ڤەگەرد دەربال ریشریشا بی کوتەی دەم پاکا کرد. هەڵەپەڵە چییە کڵاس و ڤەسەر نیمکەت یەکەمین نیشتا. کڵاس دو بی. کاو و گوجین و رێز. ڕەگ […]