محمدعلی قاسمی

یادداشتی در نکوداشت محمدعلی قاسمی/ ظاهر سارایی

یادداشتی در نکوداشت محمدعلی قاسمی/ ظاهر سارایی

    هفته نامه صدای آزادی: محمدعلی قاسمی، نه فقط یک مدیر موفق فرهنگی، که شاعری چیره‌دست و نویسنده‌ای نام‌آور است. برای رسیدن به این سطح از تعالی هنری، رنج‌ها دیده و ریاضت‌ها کشیده است. علاوه بر این، او انسانی والا و متقی و منزه است. من او را به‌واسطه‌ی هم‌محله‌ای بودن،‌ از سال‌های آغازین […]