محمدجواد جلیلیان

غزل کوردی محمدجواد جلیلیان

غزل کوردی محمدجواد جلیلیان

محمدجواد جلیلیان شاعر و روزنامه نگار کرماشانی است که کتاب «شوون» مجموعه‌ای از اشعار کوردی اوست