قباد پاکنژاد

بۊش وه‌ ئاێه‌مه‌یل دڵگیرم لیدان…

بۊش وه‌ ئاێه‌مه‌یل دڵگیرم لیدان…

له‌ شێعره‌یل له‌ هۊره‌و نچیاێ سه‌عید عباده‌تیان ده‌نگ قۆباد پاکنژاد بۊش وه‌ ئاێه‌مه‌یل دڵگیرم لیدان چ فایده‌ دێرێ هاوار ئه‌و پیدان سۊه‌م ده‌م و ده‌س گورگه‌یل کۊه‌ وه‌لی هاشا که‌م له‌ جنس ئۊه‌ هاشا که‌م هاشا,له‌ شار ده‌رم که‌ن له‌باسێ له‌ جنس وه‌ڵنگ له‌ وه‌رم که‌ن ئاوه‌یل بگه‌ردن پیم بیه‌ن ئاوێ ئه‌سک مانگه‌شو که‌فتۊ له‌ […]