فه‌رهاد عزه‌تی زاده‌

مەلۊچگ / کوڵه‌چیرووکێگ له‌ فه‌رهاد عزه‌تی زاده‌

مەلۊچگ / کوڵه‌چیرووکێگ له‌ فه‌رهاد عزه‌تی زاده‌

    کەس نەزانست ئێ بڕیارە لە کەیا دانریاۊد… هەرساڵ لە وادەی پاییز، خەڵک، کەفتنە فتراخ ئەوە کە هەرچێ لە دریژای ساڵ کوو کردۊن، بوەنە بارگای مەلۊچگ. ئەگەر خودای نەخواستە، گڕی دێر بۊاتاد، مەلۊچگ هاتە بان ئاوای و جیکان و وەت: ئلان ڕیەمە مل ئاوایەگەدانا تا لە ژێری بخنکیەین. خەڵک هاوار کردن و هانا و […]