زهره‌ پناهی

م تەنیا زانیار ئەو شەوە بۊم‌‌! / چیرووکێگ له‌ زوهره‌ په‌ناهی

م تەنیا زانیار ئەو شەوە بۊم‌‌! / چیرووکێگ له‌ زوهره‌ په‌ناهی

  م تەنیا زانیار ئەو شەوە بیم‌ تاتیلی ئاخر ساڵ وه رێ ره‌سێ. نم‌نم واران لەش بی‌گیان کۊچه‌یل و شه‌قامه‌یل تەر کردۊد و شوردۊد. هه‌ناس دوواره‌یگ له بن داره‌ێل سه‌ر دراورد و بۊده چۊزەیلێگ که شار بردیانه وه‌ره‌و وه‌هار. دۊیه‌شه‌و خاس نه‌خه‌فتۊم هه‌م هۊر قه‌دیمه‌یل خه‌و وه چه‌وەێلم ڕوواکانود. خوه‌زێو هه‌ر ئێ تاتیلێه نه‌ۊاتیاد. تا […]
باێه‌قوژ / چیرووکێگ له‌ زوهره‌ په‌ناهی

باێه‌قوژ / چیرووکێگ له‌ زوهره‌ په‌ناهی

    دوواره چۊ هه‌ڕ ساڵ ده‌نگ باێه‌قوشه‌یل له ماڵه خراوه‌گه‌ێ میمی سغرا وه‌ گوش ره‌سیاد. فه‌رخی نه‌ێاشت گول سوو بوو یا شه‌و. ته‌نیا چشتێگ ک ساز دایه‌م ئێ رووژه‌ێل مەردم ده‌یه‌که بۊ، قووقووِ باێه‌قوشه‌یل ماڵه‌خراوه‌گه‌ێ میمی سغرا بێ. له ناو وه‌تاقه بوچکلەێگ لە ناو باخ براگەێ مه‌شه‌ی حیده‌ر بێ‌ده‌نگ و باس زنەی کردیاد. هووشی […]