بهروز یاسمی

بهروز یاسمی در گفتگو با صدای آزادی: نمی توان به زبانی غیر از زبان مادری آثاری جهانی خلق کرد

بهروز یاسمی در گفتگو با صدای آزادی: نمی توان به زبانی غیر از زبان مادری آثاری جهانی خلق کرد

    سرویس ادبی صدای آزادی : اولین مجموعه شعر دکتر یاسمی در سال ۱۳۷۳ و با عنوان «همان گناه همیشه» به چاپ رسید، چاپ این کتاب در همان زمان به سرعت در بازار کتاب تمام شد. کتابی که هنوز در بین شیفتگان ادب و هنر این سرزمین ، هواداران بی شماری دارد و سند […]
دکتر بهروز یاسمی: از قابلیت های شگفت شعر کوردی غافل ماندیم

دکتر بهروز یاسمی: از قابلیت های شگفت شعر کوردی غافل ماندیم

      نمی توان به زبانی غیر از زبان مادری آثاری  جهانی خلق کرد اولین مجموعه شعر  دکتر یاسمی در سال 1373 و با عنوان «همان گناه همیشه» به چاپ رسید، چاپ این کتاب در همان زمان به سرعت در بازار کتاب تمام شد. کتابی که هنوز در بین شیفتگان ادب و هنر این […]