م تەنیا زانیار ئەو شەوە بۊم‌‌! / چیرووکێگ له‌ زوهره‌ په‌ناهی

 

م تەنیا زانیار ئەو شەوە بیم‌

تاتیلی ئاخر ساڵ وه رێ ره‌سێ. نم‌نم واران لەش بی‌گیان کۊچه‌یل و شه‌قامه‌یل تەر کردۊد و شوردۊد. هه‌ناس دوواره‌یگ له بن داره‌ێل سه‌ر دراورد و بۊده چۊزەیلێگ که شار بردیانه وه‌ره‌و وه‌هار.

دۊیه‌شه‌و خاس نه‌خه‌فتۊم هه‌م هۊر قه‌دیمه‌یل خه‌و وه چه‌وەێلم ڕوواکانود. خوه‌زێو هه‌ر ئێ تاتیلێه نه‌ۊاتیاد. تا شه‌وەکی پا خسه ناو رووژگارم جۊ کیسه‌ڵێگ ک له ناو لاکی مردۊد له ماڵ دامه ده‌ێشت.دڵم تواستیاد بچمه لای هەڕ چێ کەسەێلم ک لە بان شان سێروان ماڵێگ ئڕاێ خوەیان دەس و پا کردۊن.هەڕ وەخت هەناسم کپەو بێاد و تەم ماڵ دڵم بگردێادە وه‌رەو چێامه لای  سیروان ئه‌وه حاڵ خوه‌ش و گه‌ن من له گیان سه‌نێاد و من له خوه‌م دۊره‌و کردیاد و ئاساێشت خاسیگ دیاده پیم.

وه نه‌رمه نه‌رمیگ خوه‌م ره‌سانمه ده‌ر تاسکی تلیفونیه‌گه‌ی کاج.

ئاقاێ مورادی ساوه‌گه‌ێ تا چه‌وێ که‌فته لیم وه پشت میزه‌گه‌ێ هێز گرد و خه‌نی پانی نیشته بان لیوه‌ی و وه‌ت: سڵام خانم ڕه‌زایی، چۊنی دۊته‌گه‌م؟ خاسێ؟ خیره؟ هه‌م توواید بچێده سیروان!

تا وه‌ت دۊته‌گه‌م هۊر شیرین باوگم جۊ که‌پویگ خیاڵم گرده باوشه‌و. ده‌نگ خه‌نه‌یلی گووشم پڕ کرد و پڕ چه‌ویلم بیه ئه‌سر و سه‌رم وه زیق ته‌کان دام و وه‌ ده‌نگ پڕ له خوه‌شی و زۊخیگ وه‌تم: ئا. که‌میگ وه ژێر چه‌و نووڕیه پیمه‌و یێهه‌و لیوی قه‌پ گرد و چه‌نگله چین خسه ناو تیولی؛ چه‌ن باریگ وه‌ره‌قه‌یل ده‌فته‌ره‌گی نووای ده‌سی خِر داد و وه‌ت: وه‌لا ئمڕوو که‌سیگ نیه‌تیده ده‌یشت وه شار. خوه‌د خاس زانی ئمشه‌و عیده گیشت هانه فکر بنه ماڵیان. خوه‌میش هه‌ر ئیجو هاتمه. هوسله‌م نیه‌گرد وه ناو مال. خودا بکه‌ی که‌س ته‌نیایی سا نه‌خیده ملی و نه‌ود هه‌ودەمێ . تا وت ته‌نیایی! پر دنیام بێه سیێه‌ی و خه‌م وه ده‌سیلی سفت چەمانه‌مە و سه‌رم که‌فته خِر وه پەڵه پەڵ خوه‌م خسمه بان سه‌نده‌لیگ ک له شان دیوار بێ.سه‌رم وه یه‌واشیگ هاوردمه بان و وه چه‌وەیل پر ئلتجایگ نووڕستمه ئاقای مرادی و وه‌تم: ده‌سم وه داماند کاکه‌؛ ئمسال شه‌رت کردمه وه عید له لایان بوم یه یه‌کمین باریگه تووام وه‌ی رووژه بچمه لایان ئه‌مان ئه‌گه نیه‌توه‌نی دی وه ناو فکری نه‌‌چو خوه‌م یه‌ێ کاریگی که‌م.

سەرم خسمه خوار.شه‌که‌تی دو عالەم له ناو دڵم جێ وا کرد و بێ نزیگ هه‌له و گەردێام.کِره کِره کەوشیلم بێه پر وتاقه‌گه ک ییهه‌و ئاقای مرادی وه‌ت:بووسییه دیوته‌گه‌م بووس منیش دڵم یه‌ێ چه‌ن‌وه‌ختیگه هۊر سیروان کردیه. بووس بیلا ئیجاره گه‌ن وه‌لید بگزه‌رید.

تا ئی قسیه له دەم ئاقای مرادی درات چمان کارخانه قه‌نه‌گی بێستۊن له ناو دڵم ئاو کردن و سه‌ردی زمسان جاێ خوه‌ی داده هلم گەرم وه‌هار. یێهه‌و وه خوشی وه‌تم‌‌: کی وه خوه‌د خاستر.ئاقای مرادی خه‌نیگ نیشته بان لیوی و وه‌ت: ئه‌ڵبه‌ت بیل بوشمە پید. رانه‌ندگیم ده‌س که‌م وه شەم‌شه‌مه کوره‌یگ که وه ناو رووژ تیێدە شکار نیرید. یه قسیه‌ی خوه‌م نێه؛ژنه‌گه‌م رازیه هەمیشەوه‌پیم وه‌تیاد وه هه‌ر کو چاله و چوله‌یگه دونید ماشینه‌گه خیده تی و ولکمان برنید. خودا‌رحه‌مت بکید گیشت ئه‌سیره‌یل خاک؛ باوگ، دالگد وه‌ل ژنه‌گه‌م رازیه.

ئه‌وقه‌ره خوه‌شحاڵ بیم ک نەزانستم بایه‌دچه بوشم. چه‌ن باریگ سەرم له‌قانم. تیه‌ریکی لە گیانم دوره‌و کردم و وه خه‌نیگ وه‌تم: خودا ماڵ دڵد ئاوا بکید ک چراخ دڵم رووشن کردید.

وه‌ل ئاقای مرادی که‌فتیمنه ڕێ. پیای بوچگلیگ و ئارامیگه. وه‌ختیگ هامه لای  نیه‌توواید هه‌ڕ وه‌لی قسیه بکەم و وه  یادمانیلم بامه ده‌یشت. خودا شوکر، که‌م قسیه کید یا خاستره بوشم هه‌ر قسیه نیه‌کید. مه‌گه‌ر مجبور بوو.وه‌ی ئه‌خلاقیه فره خوه‌شم تیید. هه‌ر ئه‌و چیشته‌سه ک من ئه‌لان تووام باوشیگ بێده‌نگی. جاده چمان کیشی هاتێاد.بۊده ماریگ که نه سه‌ری دێار بێ نه دِمی. ئاقای مرادی زه‌بته ماشینەگێ رووشن کرد.ده‌نگ خوه‌ش په‌روانه په‌روانه‌ی حه‌سن زیره‌ک گووشه‌یلم روواکان و خیالم برده لای یادمان باوگم و داڵگم.

باوگم ئاشق ده‌نگ حسن زیره‌ک بی هه‌میشه گووش ماڵمان  پر بێادە ده‌نگی.

داڵگ و باوگم فره یه‌کان دوست داشتن ئه‌مان سیێه‌ی شه‌ک جۊ خوره که‌فتوده به‌ن به‌ن سوقانِ داڵگم  دِرِس وه ئه‌و رووژه که کلوانکیگ له گیفان باوگم دوده‌و.دی ول کون ماجرا نیه‌و ک نیه‌و. هۊچ وه‌خت قه‌پ و قالیان تا ئه‌و رووژه نیه‌وم. هه‌میشه وه‌ل یه‌ک خاس بین ئه‌مان کوبرا فت و فات چی هوسامان جور مار کیفه‌ کردوده ناو سه‌ر داڵگم و  هه‌ر وه پچ و پاچ وه‌تیاد. خوه‌یشگه وه خودا یه جۊ زادی شووه‌گه‌ی منه.ئی جوره ته‌ماشای ئه‌و ده‌م ته‌ریه نه‌که.دروو ده‌ید، ئۊشی کلوانکه‌گه دیه‌سه‌و. ئاخر له ناو ئێ دەیه‌که‌ی ژار ئیمه هوچکه ئا نیرید وه ناله سودا بکه‌ید. کی ئیجوره کلوانکی دیرید که گومی کردود تا کاکه کاوە وه خشه‌خش یه دوده‌و. یه وه من وه تو نه‌سیحه‌ت.بشنه‌ف، ئه‌مان باوه‌ر نه‌که.

داڵگم تا ئێ قسیه‌یله شنه‌فت جۊ ئسفه‌ن مڵ ئاگر که‌فته قرچ و قاچ و وینەێ کولاژدمێگ ده‌وری ئاگر دەاون. هه‌ی له دور ماله‌گه خِر خواردیاد و قرمزه‌ و بود. چمان یه‌ێ جام خون کردوده مل ده‌م چه‌وی و شرو کرده پچ و پاچ و تن چیە ڕای ماڵ.

باوگم تازه وه سه‌ر زةو هاتوده‌و، جۊ جاران زه‌بته‌گه نەوده لای ده‌سێ و ده‌نگ په‌روانه په‌روانه‌ی حه‌سن زیره‌ک گوش دیاد ک یێهه‌و داڵگم جور وای زه‌لان وه هوهو ده‌ره‌گه چه‌کان تا چه‌وی که‌فته حال خوه‌ش باوگم  لیوی جه‌م کرد و وه ژاریگ وه‌ت: چه‌س فره حاڵد خاسه‌؛ که‌یشتیه‌گان باوگد وه باره فه‌رش له گومرگ هاتنه‌سه‌و ک ئجوره له بان دو پشکل په‌رید.

باوگم توف له ناو ده‌می خوشکیاد و وه تته پته وه‌ت: چه‌ بێه نه‌سرین گیان؟ ها !

دالگم وه قین چه‌ویلی ریزه‌و کرد و پای راسێ وه تەکان کوتاده بان زةو و وه‌ت: نسرین گیان و ژار، ئێ ده‌نگ زه‌بته که‌م بکه چمان جایه‌ل له ماڵ دیریم. خِیرِ سه‌رد پیای گه‌ورایگید. نیه‌وشی ناود که‌فیده سه‌ر زووانه‌یل. داڵگم تا ئێ قسیه کرد ده‌سێ ک جۊ دار وی ڵرپه‌ کردیاد برده بان وه قایم کوتاده ناو سه‌ری و وه‌ت: ئه‌ڵبه‌ت هه ئه‌لانیش که‌فتیه.

باوگم چه‌وەیلی زاقه‌و بێ. نەرمی زووانی جاێ داده تیول پر له چینیگه وه ئمجا وه قینیگ سه‌ری له‌قان و هایگ کیشا. ئی هاوار؛ تو ک ژنمی قسیه‌م باوه‌ر نیه‌کی دی چو توه‌نم له مه‌ردم تەفەقوو بیاشتوم؟! هی هیگ وه‌ت و له ماڵ چێە ده‌یشت.

وه‌ختیگ باوگم له ماڵ داده ده‌یشت رووشنای چیه و خه‌مِ عاڵەم پا خسه تەمام دونیامان. داڵگم ته‌ک داده دیووار سه‌رد شه‌ک خوه‌ی و زنگانیمان داده ده‌س وای زه‌لان خیالی و قسیه‌یل کوبرا فت فات چی جێ خسه بن دڵی و رووژمان جۊ شه‌و سیێه بێ.

وه ناو یادمان خوه‌م گوم بووم ک  نه‌زانستم یه چه‌نمین باره ک ئاقای مرادی دیرید م چرِد روژان !روژان خانم دۊیەته‌گه‌م چمان په‌نچر بیمنه بایه‌د بیمه لا .

خودا هاوار م ک قه‌وه‌ت پنچه‌رگیری نیرم. دِکدِر وه پیم وه‌تیه نه‌بایه‌د بچه‌مم،موره‌ی مڵم سریاس، ئه‌گه بچه‌مم بایه‌د تا یه‌ی مانگ مڵ به‌ن بخه‌م و هه‌م بچمه فیزیوتراپی ئه‌ویش ئا خاسه‌و بوم ئا نه‌وم.

ده‌نگ پر له ده‌رمه‌نیه‌ی ئاقای مرادی پایلم وه بان زهةو سفت کرد و چه‌سبانه‌مه رووژکار تیه‌لم. خه‌نی ریزێگ  کردم و وه‌تم: ئاقای مرادی رِخد نه‌چو، خوه‌م هه‌م.ته‌نیا تو بوشه پیم چه بکه‌م .خیالد راه‌حه‌ت م خوه‌م هه‌میشه کاره‌یل ماڵ میمگم دِرِس که‌م. زه‌یلت نه‌چو ده‌سم گه‌رد ئاچار شناسه.

ئاقای مرادی وه یه‌واشیگ داده لا و چیمنه خوار وه شانس شه‌رم هەڕ دِجفت چەرخ نووای ماشینه‌گی په‌نچەر بود. نووڕستیمنه یه‌که‌و، وه‌تم:چه‌نگله زاپاس دیرید؟وە تتەپت وه‌ت: یه‌ێ گله، ئەمان نه‌ترس توڵمبه‌گیش دیریم. توه‌نیم وەشە‌ڵە شەڵ خوەمان برەسیمنه جاێگ.

وای سه‌ردیگ هاتیاد کلگیلم چونه یه‌که‌و چه‌ن باریگ ئاچه‌ر رینگه‌گه وه ده‌سم که‌فت یێهه‌و ئاقای مرادی وه پوفیگ هایگ له دمی داده ده‌یشت و وه‌ت: ئێ خودا یه ئه‌گه بتووای ئیجو کار بکه‌ید خو تا شه‌و هایمنه ئیره و بومنه قه‌زای گورگ و چه‌قل.رنگ زه‌ه‌رد سه‌ر کیشاوده ده‌م چه‌وێ،ئارام و قەرار نێاشت هی لە دەور ماشینەگێ خِر خواڕدێاد و دەسه‌یلی و ناو یه‌ک گره داود و ده‌ف ده‌فیگ پوف کردیاده ناویان وە بان نک پایەیڵی هه‌ڵ په‌رکه کردیاد تا گرمیگ وه گیان بی‌نزێ بۊەخشید.

وه هه‌ر گیانه سه‌ریگ بێ په‌نچه‌ری یه‌ێ چەرخێگی گردم و ئەو چەرخەگیش وه‌ل توڵمبه‌گه پری کردمه وا و دواره که‌فتیمنه رێ.

له شانس خوه‌شم ئاقای مرادی ئه‌هل قسیه نیه‌و. ده‌سی ک له سرما رچکیاودو وه نه‌رمیگ ناده بان زه‌بته‌گه و هه‌م ده‌نگ حه‌سه‌ن زیره‌ک گووشمان پر کرد و من که‌فتمه هۊر رووژه‌یل تیه‌ل زنگانیمان.ئه‌و رووژه هی وا هاتیاد.باوگم تاویگ ئرام به‌ساویده قی داره به‌روه‌گی نووای ماڵمان .وا هی له‌قانیادی. دلم تۊاستیاد جۊ ئه‌وسا بنیشتیامه بانی. باوگم وه ئێ لام بێاد و داڵگم وه ئه‌ولام. ئه‌مان ئێ رووژه‌یله جوواو سڵام یه‌ک وه زۊر دیان‌. له شانس گه‌نم ئمڕوو باوگم تا خوه‌ر نه‌چیه پشت کویه و مانگ له ناو ئاسمان حوکومه‌ت نه‌کرد وه‌ره‌و ماڵ نات. وه‌ختیگیش هاته ماڵ یه‌ێ عەتڕێگ له ده‌سی بێ. یێهه‌و که‌فتمه هۊر قسیه‌ی کوبرا فت و فات چی که وه‌تیاد: زادی هه‌ر رووژ یه‌ێ عەتر ده‌ید .قه‌پ نامه مل لیوم و ڵەرزێگ نێشتە گیانم وە ناو دڵم وه‌تم: خودا وه دادمان بره‌سید.

تا یه وه‌تم چمان داڵگم مه‌غزم خوه‌نی. شروو کرده قه‌پ و قیژ وه‌ل باوگم و هی وه‌تیاد ماڵ باوگد بوده هزار، چه ئڕاد که‌م نامه ک ئیجوره وه گه‌ردم کی؟!

باوگم سه‌ریگ له داخه‌و شه‌کان. تۊاست چشتێگ بۊشید ئمان چمانیگ قوفل گه‌ورایگ کوتانه بان لیوی و هوچ نه‌وه‌ت.

دالگم پا پیچ باوگم بێ. خوه‌ی خسه بان پای.جور منالیه‌یل خوه‌م ک هه‌ر وه‌خت چشتێگ بتوواستیام خوه‌م چسبانیامه قی پای باوگم.سفت وه ده‌سه‌یلی پای باوگم گردود چمان زه‌ریه‌ی ئمام زاه‌یه‌گ گردود. هی لاڵکیاده پیه‌و : ئیجوره گه‌ردم نه‌که. م بی تو مِرِم. ئه‌سر جۊ تافه له بان ده‌م چه‌و ره‌نگین و پر له ژار داڵگم هاته خوار ده‌سه‌یلی ڵرپه کردیاد و لیوی خوشکیاود

باوگم ته‌نیا کاری ک کرد یه بێ.گەرد له‌قه داڵگم داده لاو وه‌ت: توف وه شه‌ره‌فم ئه‌گه دی بامه ئێ ماڵه.

تا ئێ قسیه کرد داڵگم چه‌ویلی زاقه‌و بێ. که‌ف وه دمی هاته خوار چمان جن چوده گیانی. یێهه‌و جۊ فه‌نه‌ر له زةو هێز گرد و عەترەگە وه بان تاقچه هەڵ‌ گرد و ئڕای باوگم فِری دا. له شانس گه‌نمان ساف خوارده بن سه‌ری و باوگم دەرجا قه‌لپان بێه خون و بێده‌نگ که‌فت. داڵگم ک چمان بلیتی بردود وه خوشله خوه‌شێ چیه مڵ سه‌ر باوگم.چه‌ن گله له‌قه وه ژار داده لی و وه‌ت: توخم حه‌رام تو چه وه ژن و مناڵ وه تِن چیه ناو ئه‌مباره‌گه و یه‌ێ پوت نه‌فت هاورد و ته‌مام ده‌ر و دیواره‌گه کرده نه‌فت و هاته لای من و ده‌سم گردو بردمه دەیشت ماڵه‌گه و وه‌ت: دەقێگ‌تر کیده هاوار و ئۊشید ئی هاوار باوگم ماڵه‌گه ئاگر دا.

بلوزی ئاگر له ماڵ هێز گرد. شه‌و سیێە جۊ رووژ ڕووشنه‌و بێ وه ده‌و و هاوار مه‌ردم چریم. ئێ هاوار! ئێ هاوار! باین باوگم ماڵه‌گه ئاگر دا.

تەمام مەردم هاتنه ده‌یشت. چمان هه‌ڕ چی دار به‌رۊ بێ یه‌ێ جا سزیا.

داڵگم وه قوفه قوف و وی وی له ماڵ هاته ده‌ێشت. سالار ده‌ویه لای داڵگم و وه‌ت : تاتی چه بێه؟ دالگم وه‌ت: کاوه تا هاته ماڵ گه‌ردم کرده جه‌نگ و ماڵه‌گە سزان و وه‌ت: دی وه‌لد نیتووام زنی بکه‌م.سالار ئمیگ کرده سه‌ری و وه‌ت: خودا هاوار وه‌ ده‌سی ئمرو وه‌ل منو هاتوده شار ئڕای تو عه‌تر بسنید تا دووسێ بکه‌ین ئڕا ئیجورە کرد.

داڵگم تا ئێ قسیه شنه‌فت وشکیه‌و برد ده‌سی کوتا نه‌و سه‌ری و وه‌ت: ماڵد برمد کوبرا، خوو هه‌ر دِ پیایگ جۊ یه‌ک نێه. ئمجا وه پەڵه پەڵ خوه‌ی ره‌سانه ده‌ر ماڵ، پوتیگ ئاو گرده ده‌س. مه‌ردم توواستن نووای بگرن. گیشت وه‌تن: روناک!روناک! کاوه دی سوقانیشی نه‌منیه. خوه‌د نێه کوشت. ئێ روژان چه؟!داڵگم گووشی قەرتبار نیه‌وی. ئڕا گریگ پوته ناده زةو. نووڕیه منه‌و، کلگی وه یه‌واشیگ هێز داده و ناده لیوی و واران له چه‌وی که‌فته رێ وه‌ تِن چیه ناو ماڵەگه‌مان و دی دەر نات. م ته‌نیا زانیار ئه‌و شه‌وه بیم.

 

 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *